Klub NUTREND | NUTREND.cz - Oficiální e-shop

800 750 750(8-16 hod.)

Váš košík: 0 0
Menu

Klub NUTREND

Datum: 14.3.2014

Věrnostní systém, který pouze pro registrované členy nabízí celou řadu výhod, akcí a benefitů. Nakupujte za výhodnější ceny na e-shopu NUTREND.cz a ve značkových prodejnách NUTREND stores!

Co Vám nabízíme?

Mgr. Janka PálešováPro členy KLUBU NUTREND je PO-PÁ 8-16h na zelené lince +420 800 750 750 k dispozici Mgr. Janka Jančíková (Pálešová) licencovaná specialistka v oblasti výživy a suplementace.
 
Výživová poradkyně NUTREND poskytuje:
  • Komplexní informace o nabízených doplňcích stravy, jejich použití, dávkování a možném kombinování různých druhů přípravků.
  • Konzultaci postupů a strategie při řešení individuálních situací a potíží (intolerance, alergie apod.).

Co je Klub NUTREND?

Klub NUTREND je věrnostní program pro všechny koncové zákazníky, kteří nakupují v e-shopu NUTREND.cz nebo ve značkových prodejnách NUTREND stores.
Členství je bezplatné, můžete jen získat.
 
  • Na každý nákup získáte přímou slevu 10% (Klubová Cena).
  • Z finální ceny nákupu získáte zpět 5% ve formě bodů na klubový účet (1 bod = 1 Kč), body můžete uplatnit jako slevu na příští nákup na své oblíbené produkty NUTREND.
  • Každý měsíc připravujeme speciální akční balíčky.

Pravidla Klubu NUTREND


1. REGISTRACE
1.1Členem Klubu NUTREND („Klub“) se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 16 let, která:
(i) se zaregistruje na webových stránkách www.nutrend.cz a zatrhne při registraci příslušné políčko: Klub NUTREND;
(ii) se osobně zaregistruje ve značkových prodejnách NUTREND stores (výzva k dokončení registrace do Klubu mu bude doručena e-mailem na sdělenou elektronickou adresu)
(iii) se již dříve zaregistrovala a zřídila si uživatelský účet (editací kontaktních údajů na svém profilu).

1.2 Při registraci zadá každý přihlašovací jméno (e-mailová adresa) a heslo, které si zvolí, a tyto údaje bude příslušný člen Klubu používat pro přihlášení do Klubu. Po platném získání členství v Klubu může zákazník ihned začít využívat výhody svého členství on-line.

2. KLUBOVÁ KARTA
2.1 Po provedené registraci na prodejnách získáte také klubovou kartu („Karta“), která je k dispozici ve všech prodejnách NUTREND stores zdarma. Karta je opatřena EAN kódem, je vystavena na jméno člena Klubu, je nepřenosná a zůstává majetkem společnosti NUTREND D.S., a.s., IČO: 25853902, se sídlem Chválkovice 604, 779 00 Olomouc („Společnost“). Na každého člena Klubu může být vystavena pouze jedna Karta. Pouze s Kartou lze využívat výhody členství v kamenných prodejnách, internetovém obchodě Společnosti provozovaném na webové stránce umístěné na internetové adrese www.nutrend.cz („Internetový obchod“) nebo se účastnit řady sportovních, kulturních či jiných obdobných akcí pořádaných Společností. Pouze s Kartou můžete uplatnit slevu 10 % z maloobchodních cen na všechno nezlevněné zboží Společnosti či sbírat (i uplatňovat) body za každý nákup na prodejnách NUTREND stores.

3. DALŠÍ PODMÍNKY ČLENSTVÍ V KLUBU
3.1 Rozsah výhod Klubu a dobu jejich poskytování určuje výlučně Společnost, která je oprávněna jednostranně změnit tyto podmínky Klubu, aniž by měla povinnost takovou změnu členovi přímo oznamovat. Změna těchto podmínek je účinná dnem její publikace na webových stránkách www.nutrend.cz.
3.2 Členství v Klubu je bezplatné, dobrovolné a zákazníci se tohoto věrnostního programu účastní na základě své svobodné vůle. Členství v Klubu a získání Karty není podmíněno nákupem zboží. Členství v Klubu je nepřenosné na jinou osobu.
3.3 Každý zájemce o členství v Klubu se může zaregistrovat pouze jednou. Není tedy možné, aby se zákazník registroval duplicitně – v tomto případě bude jeho registrace odmítnuta.
3.4 Za vzniklé škody při zneužití Karty neoprávněnou osobou nese plnou odpovědnost člen Klubu. Ztrátu či krádež Karty nebo její znehodnocení člen Klubu oznámí na některou z prodejen NUTREND stores nebo na zákaznické lince +420 800 750 750.
3.5 Člen Klubu se zavazuje informovat Společnost o změně svých osobních údajů vyplněných při registraci (zejména jejich změnou ve svém uživatelském účtu). Vyplněním registrace souhlasí člen Klubu s těmito podmínkami členství a potvrzuje, že se s nimi seznámil a současně tímto souhlasí s tím, že bude pravidelně informován o akčních nabídkách, novinkách, soutěžích a jiných akcích Klubu na e-mailovou adresu, kterou uvede při registraci.
3.6 Členem Klubu se nemohou stát zaměstnanci Společnosti. Členem Klubu se nemůže stát žádná právnická osoba, sdružení, asociace ani jiná skupina. Klub není určen pro obchodní partnery Společnosti.

4. PRAVIDLA SBÍRÁNÍ A ČERPÁNÍ BODŮ
4.1 Právo na sbírání bodů má jen člen Klubu, který nakupuje za klubové ceny (tj. se slevou 10 % z maloobchodní ceny zboží). Body jsou členovi Klubu připsány automaticky nákupem na Internetovém obchodě nebo nákupem na prodejnách NUTREND stores. Nákupy před členstvím v Klubu do bodového systému nejsou zahrnuty.
4.2 Počet bodů za realizovaný nákup odpovídá hodnotě 5 % z celkové uhrazené ceny nákupu zboží vč. DPH (tj. např. při zakoupení zboží za 1.000 Kč vč. DPH je zákazníkovi připsáno 50 bodů).
4.3 Body budou zákazníkovi na jeho členské konto připsány až po zaplacení a odebrání objednaného zboží. Body za nákup na Internetovém obchodě jsou připisovány až po spárování dobírkových plateb od dopravní společnosti, která příslušnou objednávku doručuje (obvykle do 14 dnů). Body za nákup na prodejnách NUTREND stores jsou připisovány do 24 hodin.
4.4 Nasbíranými body může člen Klubu uhradit část objednávky pořízené v Internetovém obchodě (vyplněním příslušného pole v rámci objednávkového formuláře) nebo je použít k nákupu na prodejnách NUTREND stores (vyžádáním uplatnění bodů při platbě a na základě předložení Karty). Minimální hodnota objednávky po uplatnění bodů musí být 1 Kč.
4.5 Pro čerpání bodů platí, že 1 bod = 1 Kč.
4.6 Body mají platnost maximálně 24 měsíců od data vystavení daňového dokladu. Body nelze proměnit za peníze.

5. PŘEHLED O POČTU BODŮ
5.1 Přehled počtu bodů, které členové Klubu nasbírali, je k nahlédnutí na webových stránkách Společnosti www.nutrend.cz, a to v uživatelském účtu příslušného člena Klubu v části Bonusový program nebo u prodejní pokladny na prodejnách NUTREND stores.

6. ZÁNIK ČLENSTVÍ
6.1 Pokud zákazník závažným způsobem poruší tyto podmínky Klubu, může mu být členství v Klubu ze strany Společnosti jednostranným oznámením zrušeno.
6.2 Zneužití výhod a vyplnění nesprávných či nepravdivých údajů při registraci je důvodem k ukončení členství v Klubu; v takovém případě současně platí, že Společnost není povinna tomuto členovi Klubu v souladu s článkem 3.14 obchodních podmínek Internetového obchodu Společnosti dodat zboží, které si objednal.
6.3 Člen Klubu může své členství kdykoli zrušit doručením písemné výpovědi Společnosti. Veškeré písemnosti adresované Společnosti člen Klubu doručuje na adresu jejího sídla či na e-mailovou adresu nutrend@nutrend.cz.
6.4 Pokud zákazník zruší členství v Klubu bezprostředně po odeslání objednávky v Internetovém obchodě, informace o poskytované slevě se nespárují a tato sleva nebude při fakturaci zakázky správně vypočítána či nebude načtena vůbec.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
7.1 Zpracování osobních údajů členů Klubu se řídí Zásadami zpracování osobních údajů.

Datum poslední aktualizace 24. 3. 2017