Svazu kulturistiky a fitness České republiky | NUTREND.cz - Oficiální e-shop

800 750 750(8-16 hod.)

Váš košík: 0 0
Menu

Svaz kulturistiky a fitness České republiky

Svaz kulturistiky a fitness České republiky

Datum: 25.6. 2014

Svaz kulturistiky a fitness České republiky (dále jen SKFČR) je dobrovolným, politicky nezávislým sportovním zájmovým občanským sdružením, s vlastní právní subjektivitou. SKFČR sdružuje právnické nebo fyzické osoby, za podmínek dále uvedených, které se zabývají organizací, výukou a školením ve všech disciplínách a oborech SKFČR. SKFČR uznává principy demokracie, právní a finanční nezávislost svých členů; neodpovídá za jejich závazky a neřeší jejich obchodní spory. SKFČR je členem Českého svazu tělesné výchovy (dále jen ČSTV), Světové federace kulturistů a fitness (dále jen IFBB) a Evropské federace kulturistů a fitness (dále jen EBFF). Sídlem SKFČR je Praha: Valtínovská 1571/4, 140 00 Praha 4 Hlavní úkoly
 
SKFČR zejména:
Hájí zájmy své a sdružených subjektů vůči orgánům státní správy a místní samosprávy, politickým stranám a hnutím, dalším sportovním a jiným sdružením a dle potřeby s nimi uzavírá dohody o spolupráci.
Napomáhá při zajišťování materiální a finanční základny pro rozvoj kulturistiky a fitness, vytváří organizační podmínky pro činnost sdružených členů a všestranné podmínky pro činnost svých orgánů. Řídí a zabezpečuje reprezentaci ČR v kulturistice a fitness.
Organizuje a řídí sportovní soutěže, vzdělávací a jiné akce.
Vydává předpisy, pravidla, směrnice, metodické materiály, disciplinární řád, vnitrosvazové předpisy, registrační a přestupní řády, soutěžní řády, osvědčení a licence potřebné k zajištění své činnosti a činnosti sdružených oddílů a podává jejich výklad.
Zastupuje zájmy kulturistiky a fitness ČR v IFBB, EBFF, dalších mezinárodních subjektech, spolupracuje s ČSTV, Českým olympijským výborem (dále jen ČOV), Antidopingovým výborem (dále jen ADV) a dalšími subjekty v zájmu rozvoje kulturistiky a fitness. Řídí se a prosazuje Směrnici pro kontrolu a postih dopingu ve sportu (dále jen „Směrnice“) v rámci činnosti SKFČR.
 
Členství
Členem SKFČR se může stát každá fyzická či právnická osoba (včetně občanských sdružení) za podmínek dále stanovených těmito stanovami, která se na základě příslušného živnostenského oprávnění zabývá kulturistikou a fitness v ČR, resp. má kulturistiku a fitness jako cíl své činnosti (občanská sdružení) a má zájem a předpoklad podílet se na činnosti SKFČR.
Členství fyzické či právnické osoby v SKFČR vzniká na základě písemné přihlášky, vyplnění evidenčního listu a schválením tohoto členství rozhodnutím Výkonného výboru SKFČR (dále jen VV) za podmínky, že tato osoba uhradí na účet SKFČR vstupní členský příspěvek ve výši 5 tisíc Kč.
Součástí přihlášky musí být prohlášení o přistoupení ke stanovám SKFČR v jejich platném znění.