SYCENÉ NÁPOJE | NUTREND.cz - Oficiální e-shop

800 750 750(8-16 hod.)

Váš košík: 0 0
Menu

SYCENÉ NÁPOJE

SYCENÉ NÁPOJE

Datum: 24.5. 2016

Historie uměle sycených nápojů sahá do osmnáctého století. Několik pokusů nahradit přírodně sycené vody proběhlo již o jedno století dříve, ale tyto pokusy nebyly příliš úspěšné.

Samotná Coca-Cola se s oxidem uhličitým potkala poprvé v roce 1888 a od té doby začaly být sycené nápoje na vzestupu. Oblíbenost sycených nápojů je patrná dodnes, a to i přes některá varování vědců a zdravotníků před příliš častou konzumací nápojů s obsahem CO2.
 
CO2 (oxid uhličitý) je bezbarvý nehořlavý plyn. Jeho koncentrace v atmosférickém vzduchu je velmi nízká a dosahuje hodnoty přibližně 0,03%. Je těžší než vzduch a vzniká jako konečný produkt spalování uhlíku a jeho sloučenin při mnoha biologických procesech. V lidském těle vzniká při látkové výměně a krví je přenášen do plic, kde je částečně vydýcháván. Ve vydechovaném vzduchu je jeho koncentrace cca 4,5 %.
 
CO2 stimuluje dýchání, takže jeho větší tvorba (např. při fyzické zátěži) zároveň zrychluje a prohlubuje dech. Nadměrné hromadění oxidu uhličitého v těle by vedlo k únavě, útlumu vědomí až bezvědomí („narkotický účinek“). Pokles množství oxidu uhličitého je vlivem vzestupu pH provázen pocity brnění až křečemi (tetanie). CO2 rozpuštěný v krvi, ale i v dalších tělesných tekutinách se z části přeměňuje na kyselinu uhličitou, bikarbonát a proton (H+). Podílí se proto na acidobazické rovnováze. Při vzestupu CO2 v těle dochází k respirační acidóze, při poklesu k respirační alkalóze. Naše tělo dokáže tyto stavy regulovat za pomoci minerálů Ca, Mg, K a Na. Pokud však nejsou zmíněné minerály přijímány v dostatečném množství stravou, bude docházet k demineralizaci například kostí, zubů a jiných tkání.
 
V dutině ústní volný CO2 způsobuje silnější prokrvení sliznice a vyvolává známý osvěžující pocit, který známe z konzumace sycených nápojů. V tu chvíli se snižuje citlivost chuťových receptorů a může přijít nutkání říhat. Díky zmíněnému osvěžujícímu pocitu osvěžení, dochází k tišení žízně menším množstvím vody, než by k tomu bylo třeba u vody nesycené. Touto cestou tedy může v extrémech docházet k postupné dehydrataci.
 
Oxid uhličitý je však přirozenou součástí okolního prostředí i našeho organismu. Není to tedy žádná cizorodá látka, která by měla vzbuzovat větší obavy. CO2 je přirozený odpadní produkt našeho těla, který za běžných podmínek z těla vylučujeme. Do těla jej dostáváme pitím kvašených nápojů nebo nápojů sycených CO2 a pitím přírodních kyselek. Z vědeckých výzkumů je patrné, že jednorázovým vypitím 0,3 l perlivé vody dostaneme do organismu přibližně 1,5 g CO2 – což představuje čtyřnásobek toho, co je tělo průměrného dospělého člověka schopno vyprodukovat za jednu minutu. Příliš častým pitím sycených vod může tedy docházet k zásahu do vnitřního prostředí našeho organismu.
Preferujte při svém pitném režimu především pramenitou neperlivou vodu, jako například NATRES
 
Michal Tůček
výživový konzultant společnosti Nutrend
tucek@nutrend.cz

Seznam produktů